Ücretsiz Keşif İçin Bize Ulaşın

0232 34-777-01

www.dairetadilati.com

Orantı limiti üstündeki noktalardaki diyagram eğimine teğet modülü (Et) adı verilir.

Kategori T Harfi

Bir agreganın granülometrik bileşimi hakkında bilgi veren tek bir sayıdır. İncelik modülü, her bir eleğe karşı gelen % ordinatların, 100 ‘den farklarının toplanması ve bu toplamın 100 ‘e bölünmesiyle elde edilir. Agrega taneleri küçüldükçe incelik modülü azalır, taneler irileştikçe incelik modülü artar.

Kategori İ Harfi

Elastik davranış bölgesindeki gerimeyle ona karşı gelen elastik birim deformasyonun oranıdır.

Kategori E Harfi

İnşaat Terimleri