Ücretsiz Keşif İçin Bize Ulaşın

0232 34-777-01

www.dairetadilati.com

E Harfi (12)

Bir çok malzemede (ör. çelik) gerilme-birim deformasyon ilişkisi iki ana…
Elastik davranış bölgesindeki deformasyon, yük kaldırıldığında geri kazanabilen deformasyon.
Daha fazla şekil değiştirmenin geri elde edilmediği gerilme dayanımı.
Yüklerin kaldırılması ile ilk şekillerine geri dönme özeliğidir. Yüklemenin büyüklüğüne…
Elastik davranış bölgesindeki gerimeyle ona karşı gelen elastik birim deformasyonun…
Agrega numunesindeki tanelerin büyüklüklerine göre dağılım oranını, yani numune içerisinde…
Çimento içinde bulunan alkali oksitler, sodyum oksit ve potasyum oksit…
Etkili boy, bir elamanın iki büküm noktası (moment sıfır noktası)…
Taze beton bünyesinde mevcut toplam su miktarı ile agrega tarafından…
6CaO.Al2O3.3SO3.32H2O C6AS3H32, doğal olarak veya sülfat etkisiyle oluşur. Betonun hacimce…
Yapı elemanın kesme gerilmelerini almak üzere konulmuş donatı.
Agrega tanesi içindeki tüm boşlukların kuru olması

İnşaat Terimleri

  • Los Angeles Aşınma Dayanımı

    Bu deneyde kullanılan cihaz iki tarafı kapalı, ekseni etrafında dönebilen, iç çapı 710 mm, boyu 508 mm olan bir çelik silindirden oluşmaktadır. Silindir içinde belirli ağırlıkta ve sayıda çelik bilyeler mevcuttur. Tane büyüklüğü sınıfına göre miktarı ilgili tabloda gösterilen agrega silindir tambur içine konarak, tambur döndürülmeye başlanır. Deney sırasında taneler çelik bilyelerin çarpmasıyla parçalanır ve ufalanır. Alet 100. ve 500. devir sonunda otomatik olarak duracak şekilde ayarlıdır. Bu devirler sonunda silindirden çıkarılan numune 1.6mm lik kare gözlü elekten elenerek, alta geçen miktarın % si saptanır. Bu değer deney sonrasındaki kayıp yüzdesini ifade eder

    in L Harfi