Ücretsiz Keşif İçin Bize Ulaşın

0232 34-777-01

www.dairetadilati.com

Yapılarda, eni boyunun 7 katından fazla olan taşıyıcı düşey yapı elemanı.

Kategori P Harfi

Betonarmede donatılı yapı elemanı. Yüksek çok katlı yapılarda yatay yüklerin karşılanmasında perdeler kullanılır. Kat yükseklikleri arttıkça kesit tesirlerinin artması ile kolon boyutları büyür.büyük kolon boyutları ekonomik olmayıp mimari açıdan sakıncalıdır. Bu nedenle yapılarda betonarme perdeler tercih edilir.

Kategori B Harfi