Ücretsiz Keşif İçin Bize Ulaşın

0232 34-777-01

www.dairetadilati.com

S Harfi (16)

Serleşmiş betonun hasarsız deney metodlarından biridir. Yüzey sertliğine göre dayanım…
Klinker oluşurken silisyum oksit, aluminyum oksit ve demir oksit ile…
Hidratasyon reaksiyonunun ardından katılaşmış durumdaki, belirli seviyede dayanım kazanmış beton.
Agrega ölçü kabı şişleme çubuğu ile sıkıştırılarak veya kaba titreşim…
Taze beton karışımlarının işlenebilme özelliğini belirlemek amacıyla yapılan bir deney.…
Alçak basınç merkezlerinde yükselen havanın su buharı yoğunlaşır ve yağış…
Çökme değeri 0 olan bir beton karışımının toprak dolgu veya…
Yüksek miktarda amorf silisyum dioksit ihtiva eden çok ince küresel…
1450 C civarında kuru fazda ve sıvı fazda çimento klinker…
Yapılarda iç ve dış cepheye mimari özellik kazandırmak , yapı…
Doğada bulunan sülfat iyonları betona nüfuz ederek burada çimentonun hidratasyonuyla…
Kırılmadan önce büyük şekil değistirme yapabilme özelliği. Örnek: çelik, çesitli…
Bazı durumlarda malzeme, üzerindeki yük sabit olduğu halde sekil değistirmeye…
En küçük agrega tane büyüklüğünden başlayarak belirli bir büyüklüğe kadar…
Kalıcı yükler ile yapı üzerinde uzun süre kalacağı bilinen haraketli…
Silindirik kapların uçlarındaki kapak kısımlarında kesme kuvvetleriyle eğilme momentleri ortaya…

İnşaat Terimleri

  • Geçirimlilik

    Geçirimlilik dışarıdan başka bir malzemenin diğer malzemenin içine girmesi olarak tanımlanabilir. Beton içine su geçişi geçirimliliğe bir örnektir. Çimento jeli çok düşük geçirgenliğe sahipken çimento hamurunun geçirgenliği çok daha yüksektir. Bu yüzden çimento hamurunun geçirimliliğinin büyük oranda kapiler boşluklara bağlı olduğu söylenebilir. Betonun dayanıklılığında tek başına en etkili olan parametre su-çimento oranıdır. S/Ç oranı arttıkça, çimento hamurunun gözenekliliği ve dolayısıyla betonun geçirgenliği artar. Ayrıca yeterli miktarda çimento hamuru da bulunmalıdır. Geçirgenliği yüksek olan betonlara zararlı sıvı ve gazların nüfuz etmesi çok daha kolaydır. Ayrıca, S/Ç oranı yüksek olan betonun dayanımı düşük olacağından, çeşitli kimyasal ve fiziksel etkilerle beton içinde meydana gelebilecek içsel gerilmelere yeterli direnç gösteremeyecek ve çatlayacaktır.

    in G Harfi