Ücretsiz Keşif İçin Bize Ulaşın

0232 34-777-01

www.dairetadilati.com

K Harfi (36)

Elekte 4mm üzerinde kalan agregalardır.
Kalıcı yük, kullanım süresi boyunca yapı üzerinde her zaman kalacak…
Hem puzolonik , hem de hidrolik özellik gösterir. Reaktif CaO…
Bileşimi veya fiziksel fazın parçalanması ısının altında ısıtılarak değiştirilmesi.
Kalsiyum karbonat , mineral, (CaCO3) formunda olan ve belli bir…
Suyun bir malzemenin içerisinde yukarıya doğru hareket etmesini sağlayan mekanizma.
Beton içindeki boşluklarda katı yüzeyler üzerine fizikokimyasal bağlarla yapışmış olan…
Beton içinde çapı 0,05 mikronm den daha büyük kapiler boşluklar…
İstatistik verilere dayanarak belirlenen ve yapı ömrü süresince aşınma ihtimali…
Karbonatlaşma, atmosferden gelen karbon dioksitin beton boşluklannda bulunan serbest kireç…
İri agrega ve ince agregaların karışımından oluşan agrega. Doğal agrega…
Mikser: Genellikle kamyon şasisi üzerine monte edilmiş ve hazırlanmış taze…
Çimento, agrega ve gerektiğinde bazı katkı maddeleri ile biraraya getirilen…
Yerine yerleşmiş ve sertleşmiş betondan delinerek alınan numune.
Gerilme etkisindeki bir elemanda en büyük kayma gerilmelerini gösteren okların…
Betona gömülü donatı çubuğundan sıyrılıp çıkmadan veya betonun yarılmasına neden…
Bazı orta büyüklükteki taneleri içermeyen eğridir.
Granülometri eğrisinde yatay bir çizgide ise denir.
Kil terimi genel bir kavram olup bileşimi esas alınarak kesin…
Çimento, agrega ve suyun dışında, betonun taze veya sertleşmiş haldeki…
Boyu doğrultusundaki eksenine dik kuvvetlerin etkisi altında bulunan çubuk; döşemeden…
Büyük taşların veya iri agreganın konkasörde kırılması ile elde edilen…
Betonda kullanılamayacak kadar büyük taşların veya büyük çakılların konkasörde kırılması…
Birim hacmindeki tanelerin işgal ettiği gerçek hacimdir. (birim ağırlık/özgül ağırlık)…
İki veya daha fazla sayıda malzemeden oluşan bünyeye denir. (Çelik…
Sıcak havanın daha soğuk ve ağır hava içerisinde yükselmesiyle oluşan…
Donatının (betondaki çelik) oksijenle temasa geçerek paslanmasıdır.
Kullanılabilirlik sınır durumu, yapı elemanlarında aşırı şekil değiştirme, aşırı çatlama,…
Yapıya normal şartlar altında ve ögörülen ömrü süresince etkilemesi beklenen…
4 mm elek altı granuler malzeme.
Çimento hidratasyonunun ilerlemesi için betondaki ısı ve nem değişikliklerini kontrol…
Betonun üzerine serpilerek betonun içindeki suyun buharlaşmasını engelleyen katkı maddesi.
Hidratasyon için gerekli suyun buharlaşarak kaybolması halinde, çimento ile su…
Suyun santralde katılmayıp şantiyede katıldığı hazır beton.
Kurumadan dolayı betonun şeklinin küçülerek değişmesidir.
Sıcaklık yükselmesini ve termal genleşmeyi önlemek için düşük dozaj ve…

İnşaat Terimleri

  • Geciktirici

    Sıcak havalarda beton dökülmesi; beton karıştırma ve yerleştirme işlemleri arasındaki sürenin uzun olduğu durumlarda; kütle betonlarında peşpeşe iki döküm arasında soğuk derz oluşmasını önlemek amacıyla ve döşemelerde kalıp deformasyonlarından meydana gelebilecek beton çatlaklarını önlemek gibi maksatlarla kullanılırlar. Geciktirici etkilerini çimentoların ana bileşenlerinden olan C3S’in hidratasyon hızını azaltarak gösterirler. Geciktirici etkileri kullanılan katkı miktarıyla doğrudan ilişkilidir. Bu miktar belli bir kritik değerden fazla olduğu taktirde, C3S hidratasyonu tamamiyle durur ve beton hiç bir zaman sertleşmez. Dolayısıyla, priz geciktirici katkılar üreticinin belirttiği en çok miktarın üzerinde kullanılmamalıdır.

    in G Harfi