Ücretsiz Keşif İçin Bize Ulaşın

0232 34-777-01

www.dairetadilati.com

K Harfi (36)

Elekte 4mm üzerinde kalan agregalardır.
Kalıcı yük, kullanım süresi boyunca yapı üzerinde her zaman kalacak…
Hem puzolonik , hem de hidrolik özellik gösterir. Reaktif CaO…
Bileşimi veya fiziksel fazın parçalanması ısının altında ısıtılarak değiştirilmesi.
Kalsiyum karbonat , mineral, (CaCO3) formunda olan ve belli bir…
Suyun bir malzemenin içerisinde yukarıya doğru hareket etmesini sağlayan mekanizma.
Beton içindeki boşluklarda katı yüzeyler üzerine fizikokimyasal bağlarla yapışmış olan…
Beton içinde çapı 0,05 mikronm den daha büyük kapiler boşluklar…
İstatistik verilere dayanarak belirlenen ve yapı ömrü süresince aşınma ihtimali…
Karbonatlaşma, atmosferden gelen karbon dioksitin beton boşluklannda bulunan serbest kireç…
İri agrega ve ince agregaların karışımından oluşan agrega. Doğal agrega…
Mikser: Genellikle kamyon şasisi üzerine monte edilmiş ve hazırlanmış taze…
Çimento, agrega ve gerektiğinde bazı katkı maddeleri ile biraraya getirilen…
Yerine yerleşmiş ve sertleşmiş betondan delinerek alınan numune.
Gerilme etkisindeki bir elemanda en büyük kayma gerilmelerini gösteren okların…
Betona gömülü donatı çubuğundan sıyrılıp çıkmadan veya betonun yarılmasına neden…
Bazı orta büyüklükteki taneleri içermeyen eğridir.
Granülometri eğrisinde yatay bir çizgide ise denir.
Kil terimi genel bir kavram olup bileşimi esas alınarak kesin…
Çimento, agrega ve suyun dışında, betonun taze veya sertleşmiş haldeki…
Boyu doğrultusundaki eksenine dik kuvvetlerin etkisi altında bulunan çubuk; döşemeden…
Büyük taşların veya iri agreganın konkasörde kırılması ile elde edilen…
Betonda kullanılamayacak kadar büyük taşların veya büyük çakılların konkasörde kırılması…
Birim hacmindeki tanelerin işgal ettiği gerçek hacimdir. (birim ağırlık/özgül ağırlık)…
İki veya daha fazla sayıda malzemeden oluşan bünyeye denir. (Çelik…
Sıcak havanın daha soğuk ve ağır hava içerisinde yükselmesiyle oluşan…
Donatının (betondaki çelik) oksijenle temasa geçerek paslanmasıdır.
Kullanılabilirlik sınır durumu, yapı elemanlarında aşırı şekil değiştirme, aşırı çatlama,…
Yapıya normal şartlar altında ve ögörülen ömrü süresince etkilemesi beklenen…
4 mm elek altı granuler malzeme.
Çimento hidratasyonunun ilerlemesi için betondaki ısı ve nem değişikliklerini kontrol…
Betonun üzerine serpilerek betonun içindeki suyun buharlaşmasını engelleyen katkı maddesi.
Hidratasyon için gerekli suyun buharlaşarak kaybolması halinde, çimento ile su…
Suyun santralde katılmayıp şantiyede katıldığı hazır beton.
Kurumadan dolayı betonun şeklinin küçülerek değişmesidir.
Sıcaklık yükselmesini ve termal genleşmeyi önlemek için düşük dozaj ve…

İnşaat Terimleri

  • Beyaz Portland Çimentosu

    Portland çimentosu gri renktedir; “beyaz portland çimentosu”nun rengi beyaz veya beyaza yakın bir renktedir. Portland çimentosının üretilmesinde (beyaz kil, kaolen) kil ve (CaCO3 oranı yüksek %97 ve üstü , mermer gibi) kalkerin pişirilmesiyle elde edilmektedir. Bir miktardaki alçıtaşı birlikte öğütüldüğü takdirde, portland çimentosu elde edilir.Portland çimentosundaki gri renk üretim kullanılan hammaddelerde küçük miktarlarda yer alan demir oksit ve mangan oksitten kaynaklanmaktadır. Beyaz portland çimentosunun üretilmesi de aynıdır. Ancak, bu tür çimentoların klinkerlerinin içerisinde demir oksit ve mangan oksitin yer almadığı (veya çok az miktarlarda yer aldığı) için, hammaddelerin pişirilmesi sonucunda beyaz veya beyaza yakın bir renk elde edilmektedir.Bu çimento mimari ve dekoratif amaçlarla kullanılır.

    Özel nitelikli kil ve kireç taşının karıştırılarak pişirilmesi ile elde edilen beyaza yakın renkli klinker (kil-kalker) in bir miktar alçı taşı ile birlikte öğütülmesi ile elde edilen beyaz renkli bir hidrolik bağlayıcıdır.

    in B Harfi