Ücretsiz Keşif İçin Bize Ulaşın

0232 34-777-01

www.dairetadilati.com

İdarelerce belirlenen geçerli tekliflerin aşırı düşük sınır değerinin altındaki teklifler.

Kategori A Harfi

İdarelerin ihale konusu işi yerine getirmek için asgari yeterlik kriteri olarak istedikleri deneyimli kişi.

Kategori A Harfi

Ön yeterlik için başvuran gerçek ve tüzel kişileri veya bunların oluşturuldukları ortak girişimler.

Kategori A Harfi

Bütün isteklilerin teklif verebildiği usül.

Kategori A Harfi

İnşaat Terimleri