Ücretsiz Keşif İçin Bize Ulaşın

0232 34-777-01

www.dairetadilati.com

İdarelerce belirlenen geçerli tekliflerin aşırı düşük sınır değerinin altındaki teklifler.

Kategori A Harfi

İdarelerin ihale konusu işi yerine getirmek için asgari yeterlik kriteri olarak istedikleri deneyimli kişi.

Kategori A Harfi

Ön yeterlik için başvuran gerçek ve tüzel kişileri veya bunların oluşturuldukları ortak girişimler.

Kategori A Harfi

Bütün isteklilerin teklif verebildiği usül.

Kategori A Harfi

İnşaat Terimleri

  • Kil

    Kil terimi genel bir kavram olup bileşimi esas alınarak kesin sınırlar içinde tanımı yapılmamıştır.
    Çimento hammaddesi açısından, kil minarellerinden oluşmuş kayaçlar kil olarak tanımlanabilir. Kil minerallerinin esas unsuru kimyasal bileşimlerinde alüminyum oksit (AI2O3)bulunması ve alüminyum silikat hidratlardan meydana gelmesidir. Çimento yapımında kullanılan önemli bir hammaddedir.

    in K Harfi