Ücretsiz Keşif İçin Bize Ulaşın

0232 34-777-01

www.dairetadilati.com

S Harfi (16)

Serleşmiş betonun hasarsız deney metodlarından biridir. Yüzey sertliğine göre dayanım…
Klinker oluşurken silisyum oksit, aluminyum oksit ve demir oksit ile…
Hidratasyon reaksiyonunun ardından katılaşmış durumdaki, belirli seviyede dayanım kazanmış beton.
Agrega ölçü kabı şişleme çubuğu ile sıkıştırılarak veya kaba titreşim…
Taze beton karışımlarının işlenebilme özelliğini belirlemek amacıyla yapılan bir deney.…
Alçak basınç merkezlerinde yükselen havanın su buharı yoğunlaşır ve yağış…
Çökme değeri 0 olan bir beton karışımının toprak dolgu veya…
Yüksek miktarda amorf silisyum dioksit ihtiva eden çok ince küresel…
1450 C civarında kuru fazda ve sıvı fazda çimento klinker…
Yapılarda iç ve dış cepheye mimari özellik kazandırmak , yapı…
Doğada bulunan sülfat iyonları betona nüfuz ederek burada çimentonun hidratasyonuyla…
Kırılmadan önce büyük şekil değistirme yapabilme özelliği. Örnek: çelik, çesitli…
Bazı durumlarda malzeme, üzerindeki yük sabit olduğu halde sekil değistirmeye…
En küçük agrega tane büyüklüğünden başlayarak belirli bir büyüklüğe kadar…
Kalıcı yükler ile yapı üzerinde uzun süre kalacağı bilinen haraketli…
Silindirik kapların uçlarındaki kapak kısımlarında kesme kuvvetleriyle eğilme momentleri ortaya…

İnşaat Terimleri

  • Pişmiş Şist

    Pişmiş şist, özellikle yağlı şistten özel bir fırında yaklaşık 800°C sıcaklıkta üretilen puzolanik özellikte bir maddedir. Bileşim ive üretim prosesi nedeniyle esas olarak dikalsiyum silikat ve monokalsiyum aüminat olmak üzere klinker fazlarını ihtiva eder. 28 günlük basınç dayanımı en az 25MPa olmalıdır. EN 196-3 ‘e göre teste tabi tutulduğunda genleşme 10mm altında olmalıdır.

    in P Harfi