Ücretsiz Keşif İçin Bize Ulaşın

0232 34-777-01

www.dairetadilati.com

E Harfi (12)

Bir çok malzemede (ör. çelik) gerilme-birim deformasyon ilişkisi iki ana…
Elastik davranış bölgesindeki deformasyon, yük kaldırıldığında geri kazanabilen deformasyon.
Daha fazla şekil değiştirmenin geri elde edilmediği gerilme dayanımı.
Yüklerin kaldırılması ile ilk şekillerine geri dönme özeliğidir. Yüklemenin büyüklüğüne…
Elastik davranış bölgesindeki gerimeyle ona karşı gelen elastik birim deformasyonun…
Agrega numunesindeki tanelerin büyüklüklerine göre dağılım oranını, yani numune içerisinde…
Çimento içinde bulunan alkali oksitler, sodyum oksit ve potasyum oksit…
Etkili boy, bir elamanın iki büküm noktası (moment sıfır noktası)…
Taze beton bünyesinde mevcut toplam su miktarı ile agrega tarafından…
6CaO.Al2O3.3SO3.32H2O C6AS3H32, doğal olarak veya sülfat etkisiyle oluşur. Betonun hacimce…
Yapı elemanın kesme gerilmelerini almak üzere konulmuş donatı.
Agrega tanesi içindeki tüm boşlukların kuru olması

İnşaat Terimleri

  • Siklonik Yağış

    Alçak basınç merkezlerinde yükselen havanın su buharı yoğunlaşır ve yağış haline geçer. Genellikle etrafı dağlarla çevrili büyük ovalarda oluşan yağış şeklidir. Hava yükselirken soğur ve geniş alan içinde yağış olarak yeryüzüne düşer. Yaz aylarında kısa süreli ve şiddetli olur.

    in S Harfi