Ücretsiz Keşif İçin Bize Ulaşın

0232 34-777-01

www.dairetadilati.com

D Harfi (14)

Uzun kenarı kısa kenarının iki katından az olan,4 kenarından oturan…
Şiş tipi olarak da adlandırılan betona daldırılarak şıkıştırma aleti.
Betonarme donatılı beton.Basınç Dayanımı C 16/20(BS 16) olan beton.Basınç Dayanımı…
İçinde Beton Demir Çubuğu bulunmayan beton. (Grobeton)Donatısız betonBasınç Dayanımı C…
Eğilme altındaki betonarme bir kirişin taşıma gücüne, çekme donatısı’nın akması…
Kayma gerilmeleri, uygulanan kuvvetlerin cismin bir parçasının komsu parçalara nazaran…
Bir kafes kirişte iki düğüm noktasını birbirine bağlayan eğik çubuk,…
Mekanik işlem dışında herhangi bir işleme tabi tutulmamış olan mineral…
Belli bir paketleme yapılmadan silobasla transfer edilen çimento.
Çoğunluğu, 0,063 mm göz aralıklı elekten geçen ve yapı malzemelerine…
Betonla birlikte çalışmak üzere yapı elemanları sıyrılmayacak şekilde, betonun içine…
Bir doğrultuda çalışan döşemeler; Hurdi Döşemelerİki doğrultuda çalışan döşemeler; Dal…
İnşaat bünyesine giren 1 m3 harcın veya yerine konup vibre…
Priz ve sertleşme sırasında normal portland çimentosuna oranla daha yavaş…

İnşaat Terimleri

 • Polimer-Portland Çimentosu

  Polimer-portland çimentosu betonları
  (a) Lateks Modifiye Betonlar (LMB) ve
  (b) Polimer Emdirilmiş Betonlar (PEB) olarak iki gruba ayrılır.

  LMB, karışım suyunun bir kısmı yerine polimer emülsiyonlarının kullanılmasıyla elde edilir. PEB ise monomerlerin betona emdirildikten sonra polimerleştirilmesiyle elde edilir.

  LMB üretiminde genellikle elastomerik, stiren butadien ve poliakrilat kopolimer esaslı malzemeler kullanılır. Bu betonlarda su-çimento oranı 0.40-0.45, çimento miktarı ise 400-420 kg/m3’tür.
  PEB daha çok prekast eleman üretimi için uygundur. Metilmetakrilat ve stiren gibi monomerlerin betona emdirildikten sonra katalizör, gama-radyasyonu veya sıcaklık uygulamalarıyla polimerleştirilmesi sonucunda PEB elde edilir.

  in P Harfi