Ücretsiz Keşif İçin Bize Ulaşın

0232 34-777-01

www.dairetadilati.com

Nemli bir hava kütlesi bir dağ dizisine çarpmamak için yükselirken soğur ve yağışa sebep Genellikle dar ve dik vadilerde görülür. Vadi içindeki akarsudan buharlaşan su yükselir, yükseldikçe hava soğur.

Kategori O Harfi

Atmosferik olayları inceleyen bilim.

Kategori M Harfi

Sıcak havanın daha soğuk ve ağır hava içerisinde yükselmesiyle oluşan yağıştır. İki farklı sıcaklıktaki hava bir araya geldiğinde bir elektron alışverişi olur, bu alışverişte gök gürlemesi ve şimşekler çakar. Genellikle gök gürültülü sağanak yağış bu tür yağıştır.

Kategori K Harfi

Hava geçirgenliğini ölçerek ince öğütülmüş çimentonun (bir gr malzemenin kapladığı alan)ölçen alet(cm2/gr)

Kategori B Harfi

Hava içinde bulunan su buharı kütlesinin, aynı sıcaklık ve basınçla bulunan doygun hava içinde bulunan su buhan kütlesine oranıdır. Bir havanın bağıl nemi, söz konusu hava içinde bulunan su buharı kısmi basıncı, aynı sıcaklıkta doygun halde bulunan havanın su buharı kısmi basıncına oranlanarak hesaplanır.

Belli bir sıcaklıkta 1 mJ havanın alabileceği nemin % olarak oranı.

Kategori B Harfi

İnşaat Terimleri