Ücretsiz Keşif İçin Bize Ulaşın

0232 34-777-01

www.dairetadilati.com

A Harfi (34)

Betonarme hesaplarında formüllerde kullanılmak üzere geliştirilip hazırlanmış faydalı tablo ve…
Aynı beton bileşenleri ve test koşullarında karışımdaki çimento miktarı ve…
Su emme (Fr.absorptıon)
Amerikan Beton Enstitüsü.
Bütün isteklilerin teklif verebildiği usül.
İki uca serbest oturan veya ankastre olan döşemelerde mesnet ortasından…
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, mat, grensiz dış cephe boyası üreten…
Ön yeterlik için başvuran gerçek ve tüzel kişileri veya bunların…
Beton ile donatı meydana gelen etkiler nedeniyle şekil değiştirirler. Bu…
Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum
EN 1097-6′ya uygun olarak tayin edilen etüv kurusu tane birim…
Etüv kurusu durumdaki birim hacim kütlesi ( yoğunluğu ), 2600…
Agrega birim ağırlığı, belirli hacimdeki bir kabı dolduran agrega tanelerinin…
Agrega tanelerinin, büyüklüklerine göre belirli boy gruplarına sınıflandırılarak, her boy…
Çatlak veya derzin bir tarafındaki agregaların diğer taraftaki agregaların bir…
Herhangi bir maddenin özgül ağırlığı, o maddenin yoğunluğunun suyun yoğunluğuna…
Akıcı dolgu betonu döküm sonrasında gerektiğinde kazılabilecek dayanımda olan ,akışkan…
Uygunluk değerlendirmesi hizmetleri veren laboratuar muayene ve belgelendirme kuruluşların nitelikleri…
İşyerindeki her türlü araç , malzeme ihzarat, iş ve hizmet…
Trikalsiyum silikat (3CaO.SiO2). Klinkerin en önemli minerallerindendir. Hidratasyon kabiliyeti yüksek…
Betonda çatlamalara yol açan kimyasal reaksiyon.  
Sözleşme konusu işin nev’ i itibariyle bir kısmını yüklenici ile…
Portland çimentosu içinde bulunan alüminyum oksit yüzdesinin demiroksit yüzdesine oranıdır.…
Amyant liflerini çimento hamuru ile karıştırıp harç yaptıktan sonra yüksek…
İdarelerin ihale konusu işi yerine getirmek için asgari yeterlik kriteri…
Anahtar teslim götürü bedel sözleşme: Uygulama projeleri ve bunlara ilişkin…
Sömelin temel duvarından çıkıntıları . Temele uygun boyut verilebilmesi için…
Betonun dökümünden sonra ardgeme metoduyla betonun basınç altında tutulmasıyla büyük…
Kayma gerilmesinin sıfır olduğu düzlemlerdeki en büyük ve en küçük…
Agregaların aşınma dayanımını elde etmek için en çok Los -Angeles…
İdarelerce belirlenen geçerli tekliflerin aşırı düşük sınır değerinin altındaki teklifler.
Hidrate olmuş çimento alkali bir ortam oluşturur. Alkali ile asitler…
Araları dolgulu dişli döşeme. Döşemelerin ısıyı ve sesi geçirmesini önlemek…
Bazı fiziksel konuların incelenmesinde alan üzerinde tanımlanmış integraller ortaya çıkar.…

İnşaat Terimleri

  • Betonda Kıvam (beton kıvamı)

    Betonun akışkanlığını gösteren bir ölçüdür. Betonda artan su miktarı kıvamı, diğer bir deyişle, betonun akışkanlığını artırır. Çünkü artan su miktarı, betonun akmaya, yerleşmeye ve sıkışmaya karşı direncinin temel sebebi olan katı taneler arasındaki sürtünme katsayısını düşürür. Ancak, su miktarı çok yüksek olan beton işlenebilir beton anlamına gelmez. İşlenebilmenin tanımı hatırlandığında, taze betonda ayrışma olmaması gerektiği görülür. Ayrışma, taze betonda iri agrega tanelerinin harçtan ayrılarak kalıpların alt kısmına çökelmesidir. Bu suretle beton homojenliğini kaybeder ve beton elemanın alt ve üst bölgelerindeki özelikler farklılaşır.

    in B Harfi