Ücretsiz Keşif İçin Bize Ulaşın

0232 34-777-01

www.dairetadilati.com

Beton kullanıcısı tarafından, sadece kendi kullanımı için şantiyede hazırlanan beton.

Kategori Ş Harfi

Suyun santralde katılmayıp şantiyede katıldığı hazır beton.

Kategori K Harfi

Kullanıcı olmayan şahıs veya kuruluş tarafından hazırlanarak taze halde iken teslim edilen beton. Aşağıda verilenler de hazır beton olarak kabul edilir:
Kullanıcı tarafından şantiye dışında hazırlanan beton.
Şantiyede, kullanıcı haricindeki kişi veya kuruluşlarca hazırlanan beton.

Kategori H Harfi